Dret immobiliari

Les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte d’arrendament d’habitatge

La nova Llei 12/2023, de 24 de mig, pel dret a l’habitatge, entre d’altres mesures, modifica l’apartat 1 de l’article 20 de la Llei d’arrendaments urbans (LAU), i estableix de manera obligatòria que les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran a càrrec de la part arrendadora.

El nou redactat de l’article 20.1 de la LAU suposa una important modificació en benefici dels drets de la part arrendatària, atès que segons la versió anterior de la Llei aquestes despeses anaven a càrrec de l’arrendador només quan aquest era una persona jurídica. I en versions anteriors no es feia cap previsió, amb la qual cosa era una pràctica generalitzada que aquestes despeses s’atribuïssin de manera sistemàtica a la part arrendatària, encara que la gestió immobiliària i la formalització del contracte hagués estat contractada per la part arrendadora.

La nova previsió legal és obligatòria pels contractes d’arrendament d’habitatge i no es pot modificar a través d’un pacte entre les parts en un altre sentit, atès que està ubicada en el Títol II de la LAU que és d’obligat compliment perquè l’article 6 de la mateixa LAU estableix que son nul·les les estipulacions que modifiquin en perjudici de la part arrendatària les normes contingudes a l’esmentat Títol II.

Malgrat que la nova versió de l’article 20.1 LAU està en vigor des del 26 de maig de 2023 i, per tant, és aplicable a tots els contractes d’arrendament d’habitatge subscrits a partir d’aquesta data, estem rebent moltes consultes que posen de relleu que per part d’algunes immobiliàries es pretén seguir atribuint aquest pagament a la part arrendatària amb diversos pretextos, com que el contracte s’havia començat a negociar amb anterioritat o que el pagament respon a un suposat assessorament jurídic que no s’ha arribat a prestar a la part arrendatària, atès que la immobiliària ha actuat per compte i en defensa dels interessos de la part arrendadora, que és qui li ha encarregat els serveis de gestió immobiliària.

“La nova previsió legal és obligatòria pels contractes d’arrendament d’habitatge i no es pot modificar a través d’un pacte entre les parts en un altre sentit”

Davant d’aquestes practiques recomanem no satisfer aquestes despeses i recordar a qui pretengui que pagui la part arrendatària, que l’article 20.1 LAU estableixles despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran a càrrec de la part arrendadora de manera obligatòria i que és aplicable a tots els contractes d’arrendament d’habitatge subscrits a partir del 26 de maig de 2023, encara que les negociacions encaminades a la seva subscripció s’haguessin iniciat abans.

Ara bé, si la oposició de l’arrendatària por implicar perdre l’opció d’arrendar l’habitatge, atès que pot haver-hi altres persones disposades a acceptar aquesta condició, es pot subscriure el contracte i abonar les despeses de gestió immobiliària, reservant per a una fase posterior la seva reclamació. Per a garantir el bon resultat de la reclamació serà necessari poder acreditar el pagament i, per això, és important fer-lo per transferència bancària o obtenir un justificant del pagament efectuat on consti el concepte i qui l’ha fet efectiu.

Pel que fa a la reclamació, és recomanable fer-ho, primer, de manera extrajudicial a través d’un burofax, que permetrà acreditar el contingut i la data de recepció, fent constar que si no es retorna l’import abonat s’emprendran accions judicials. I si aquesta reclamació no té èxit, caldrà interposar una demanda judicial.

És habitual que l’import d’aquestes despeses cobrades indegudament siguin d’un 10% de la renda anual o d’una mensualitat de renda i que, per tant, no superin els 2.000€. En aquest cas es podran reclamar interposant una demanda de judici verbal, que no requerirà l’assistència d’advocat ni de procurador.

Us facilitem un model a través del qual podreu reclamar els imports cobrats il·legalment en concepte de despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte abonats:


Montse Serrano Bartolomé
Advocada Col·lectiu Ronda

Comentaris

Deixa un comentari

Blog at WordPress.com.

A %d bloguers els agrada això: